4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola VÉCSEY KÁROLY TAGINTÉZMÉNYE

Kattintson ide, ha be szeretne lépni az iskola KRÉTA rendszerébe!

Kattintson ide, ha segítségre van szüksége a belépéshez KRÉTA rendszerbe!

Kattintson ide, ha a beiskolázási programjainkra, tudnivalókra kíváncsi!

Támogassa alapítványunkat! Vécsey Károly Alapítvány: 11744003-20130082-00000000

Nyilatkozzon az adó 1%-áról!

Kedvezményezett neve: Vécsey Károly Alapítvány. Adószám: 18797703-1-15.

 ÉTKEZÉS LEMONDÁS: 06-30-176-62-66 (Fábián Attiláné)

2024.04.18. Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára 1. napja Finding your local time... Megkezdődött a beiratkozás! Csütörtök: 8-18 óráig, péntek 8-16 óráig várjuk a szülőket!
 • Néptánc oktatás

  Néptánc oktatás, fellépési lehetőségek a Vécseyben. Partnerünk: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Lókötő néptáncegyüttes
 • Fás, virágos iskola

  A Vécseyben fás, virágos iskolaudvar, árnyas kiserdő várja a tanulókat.
 • Beiskolázás

  Üzemlátogatásokkal, pályaválasztási szülői értekezletekkel, tanácsadással segítjük végzőseink pályaválasztását.
 • Tehetséggondozás

  Tehetséges tanulóink számára versenyzési lehetőséget, és a versenyekre magas színvonalú felkészítést biztosítunk.
 • Külföldi tanulmányutak

  Diákjaink számára külföldi tanulmányutakat szervezünk.
 • Vécsey - Vásárhelyi kamara néptánc és népdaléneklési verseny

  Iskolánk egyik legnagyobb szabású kulturális rendezvénye a Vécsey - Vásárhelyi kamara néptánc és népdaléneklési verseny.
 • Ballagás

  Nyolcadikosainkat impozáns ballagás keretében búcsúztatjuk.
 • Iskolai ünnepségek

  A magyar nemzet jeles eseményein ünnepélyes színpadi megemlékezéseket tartunk.

Köszöntöm iskolánk honlapján!

Oldalainkon híreket, információkat olvashat iskolánkról, beiskolázási programjainkról. Képeket, videókat nézhet meg tanulóink iskolai életéről. A rendezvényeinken készült képek, videók segítségével megismerheti programjainkat, diákjaink változatos napjait. Kellemes időtöltést kívánok!

Veres László
tagintézmény-igazgató


"Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat."

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének Pedagógiai Programjából

Élet a Vécseyben

A Vécsey Károly Tagintézményben magas színvonalú nevelő-oktató munkát végzünk, amelyről vendégeink is meggyőződhetnek a szülői értekezletek, fogadó órák, az SZMSZ szerinti előre egyeztetett látogatásaik során, vagy nyilvános rendezvényeinken. Célunk azonban, hogy iskolánk tanulóinak színes, változatos életébe azok is betekintést nyerjenek, akik egyébként nem tudtak jelen lenni egy-egy rendezvényen. Gyerekek! Ti ugyan jelen voltatok, de bízunk benne, hogy a hírek, képek, videók segítenek feleleveníteni a kellemes élményeket!

Kedves Szülők! Kedves Ovisok!

Cikkünkben iskolánk felszereltségét és az egésznapos iskola előnyeit mutatjuk be.

Felszereltség

Úgy vélem, nálunk mindent megtalálhat, ami gyermeke fejlődéséhez szükséges: két tornatermünk, hatalmas sportudvarunk van, melyen műfüves, bitumenes és homokos sportpálya is helyet kapott. A szabad terek nagyságát pihenősarkok, és a kiserdő is növeli, ahol játszótér is megbújik.

Informatikai felszereltségünk is kiemelkedő: 3 asztali gépekkel felszerelt informatika terem, 3 laptopokkal felszerelt tanterem, 3 teremben pedig 108 tablet áll rendelkezésre.

Az épület és az udvar díszítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hagyományos könyvtárunkat pályázatokkal rendszeresen bővítjük. Tankonyhánk az oktatás és a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Sok-sok fejlesztő játékot, társas játékot, sporteszközt állítunk a nevelés-oktatás szolgálatába.

Egész napos iskola

Iskolánkban alsó tagozaton egész napos rendszerben folyik az oktatás. A tanulók reggel 8 órától, délután 16 óráig tartózkodnak az iskolában. Szükség esetén reggel 7 órától a tanítás kezdetéig, délután pedig 17 óráig tudunk ügyeletet biztosítani a gyerekeknek.

Az egész napos oktatási forma ideális az alsó tagozatos gyermekek számára.

Az alsó tagozatos osztályokban váltott műszakban két tanító néni foglalkozik a gyerekekkel. Az egyik pedagógus a magyar, a másik a matematika tantárgycsoportot tanítja a kisdiákoknak.

Az egész napos oktatás számos előnnyel bír az alsó tagozaton.

A gyermekek terhelése egyenletesebb, jobban eloszlik a nap folyamán. Tanítási órák és napközis jellegű foglalkozások váltogatják egymást. A napközis foglalkozások lehetőséget biztosítanak a tananyag elmélyítésére, gyakorlására, a szabadidő hasznos eltöltésére, pihenésre, mesehallgatásra, kézműveskedésre, játékra a szabadban. Nagy előnye a rendszernek, hogy a tananyag begyakorlását az a pedagógus végzi a gyerekekkel, aki megtanította. A délutáni órákban is tartunk tanítási órákat, de az itt tanított tantárgyak elsősorban a készségtárgyak köréből kerülnek ki.

Az egész napos oktatási forma másik előnye a rugalmasság. Ha a tanítási órán nem sikerül befejezni a tananyagot, arra a napközis foglalkozáson van lehetőség, akárcsak az ismeretek elmélyítésére, a személyre szabott, differenciált gyakorlásra.

Az egész napos oktatás keretein belül a napközis foglalkozások fokozatosan alakulnak át a tanító által vezetett közös munkavégzésből, az önálló tanulás, feladatmegoldás színtereivé.

4. osztály végére a kisdiákok megtanulnak önállóan tanulni, ami feltétele felső tagozaton a sikeres helytállásnak.

Kérem feltétlenül tekintse meg a mellékelt PDF állományt, melyet IDE kattintva érhet el!


Oldalainkat 491 vendég és 0 tag böngészi

A Vécsey Diákönkormányzat tevékenysége

A Vécsey iskola diákönkormányzatának tagintézményünk valamennyi tanulója a tagja. A DÖK legmagasabb szintű döntéshozó szervezete a DIÁKTANÁCS, melyet az osztályok által delegált osztálytitkárok alkotnak. A Diákönkormányzat diákvezetőségét iskolánkban a vezetők (titkár és helyettese), és a tisztségviselők (tanulmányi-, kulturális-, sport-, környezetvédelmi felelősök) alkotják. Őket a diáktanács választja meg a szeptember eleji jelölő ülését követő szeptember végi tisztújító ülésén.

 • A tagok kérdéseket intézhetnek az osztálytitkárhoz, a Diáktanácshoz, a DÖK diákvezetőségének tagjaihoz. Joguk van személyesen részt venni a Diáktanács nyílt ülésein, illetve a Diákközgyűlésen. Az osztálytitkárokat megilletik a tagok jogai, és kötelességük megjelenni és képviselni osztályuk érdekeit a Diáktanácsban. A DÖK diákvezetősége valamennyi diák érdekét köteles képviselni a diáktanácsban, DÖK diákvezetőségi üléseken. A Diákönkormányzatot négy segítőtanár irányítja, akik között a munkamegosztás az alábbiak szerint alakul: DÖK vezető tanár – Egyszemélyi felelőse a diákönkormányzat működésének, képviseli a DÖK-öt az iskola vezetőségében. Alsó tagozatos vezetőtanár: Alsó tagozatban felügyeli, segíti a DÖK működését. Felső tagozatos vezetőtanár: Felső tagozatban felügyeli, segíti a DÖK működését. Gazdasági ügyekért felelős vezető tanár: Kezeli a DÖK saját rendezvényeiből, és a pályázatokból befolyt összegeket. Minden tanév első feladata a Tanárvezetőség felállítása. A tanárvezetőséget a nevelőtestület választja alakuló ülésén. Bármely DÖK segítő pedagógus a nevelőtestület határozata alapján év közben is visszahívható.
  • DÖK segítő tanár: Jakab László
  • Felsős segítő: Czirjákné Budai Mária
  • Alsós segítő: Makár Istvánné
  • Pénzügyek: Tóth Gáborné
 • DÖK-vezető:
  Majoros Bianka 7.a
  helyettesek:
  Hugyecz Júlia 6.b, Dávid Róbert 7.a
 • A kétirányú interakció több párhuzamos csatornán keresztül zajlik a tanulók és a diákvezetés között. Ezek közül a legfontosabbak:
  • a diákvezetők személyes jelenléte a diákéletben
  • iskolarádión keresztül
  • osztálytitkárokon keresztül
  • iskolaújságon keresztül
  • osztályfőnökön keresztül
  • DÖK-infó oldal az iskola Internetes honlapján