4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák!

Amint arról korábban már beszámoltunk a Vécsey Károly Alapítvány "Fő az egészség" című pályázata 20 Millió Ft értékben nyert az EFOP-1.8.5-17 pályázaton. A megvalósítás 2018. február 1-én megkezdődik.

A kedvezményezett neve: Vécsey Károly Alapítvány

A projekt címe: Fő az egészség

A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft

A támogatás mértéke 100 %-ban: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.01.31

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00327

A projekt tartalma:

Ismeretterjesztő programok

A projekt elején és végén a résztvevő gyerekek körében elvégezzük a mindennapos táplálkozási szokásaikkal kapcsolatos felméréseket, melynek eredményét a projekt keretében alkalmazott szakemberek fognak kiértékelni, továbbá a gyermekeket, és a gyermekek szüleit írásban (a rizikócsoportba tartozókat szóban is) tájékoztatni a felmérések eredményéről, továbbá a kapcsolódó észrevételekről, javaslatokról. Heti rendszerességgel dietetikus tart foglalkozást (szaktanácsadást vagy konzultációt) a program célcsoportja, megvalósítói, ill. a területtel foglalkozó helyi szakemberek számára: melyen szóbeli tájékoztatás, a felmerülő kérdéseinek megválaszolása, szükség szerint írásos anyagok biztosítása történik. 10 alkalmas ismeretterjesztő interaktív előadássorozat kerül megrendezésre a tanulók számára a munkatervben bemutatott tematikával Ivókút létrehozása Az egészséges ivóvíz fogyasztás előmozdítását – az intézményt látogató 389 fő tanuló tekintetében - 4 db ivókút kiépítése szolgálja, melyek a tanév során megszakítás nélkül üzemelnek.

Szemléletformálás

A teljes célcsoport (tanulók, szülők) szemléletformálását szolgálják az iskolában kihelyezett dekorációs eszközök, ismert személyek bevonásával rendezett 2 alkalmas programsorozat, 4 alkalommal egészséges ételeket propagáló főzőverseny, továbbá 4 alkalommal megszervezett tájékoztató a munkatervben bemutatott tematikával.

Eszközfejlesztés

A technikai feltételek javítását szolgálja a tervezett konyhai eszköz-, és bútor beszerzés, mely a szakmai terv megfelelő pontjában kerül részletes bemutatásra. Tankert létrehozásával kívánjuk a tanulókat a növénytermesztés alapjaival, és a saját termény fogyasztásának örömeivel megismertetni. Terveink szerint a technika órák és szakköri foglalkozások keretében egy modern „biogazdálkodáson” alapuló növénytermesztési alapismereteket tanítanánk meg a gyermekeknek.

Tankonyha létrehozása

A létrehozáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzésével lehetőség nyílik a projekt céljainak megfelelően a szemléletformálás gyakorlati megtámogatására, mivel a tankonyha az egészséges ételek elkészítésének propagálásában is szerepet kap az egyes programelemek megvalósítása során továbbá a tankert megtermelt zöldségféléket nyersanyagként fel tudjuk benne használni. A rendszeres programokat a technika órába integrálva tervezzük megvalósítani.

Gyümölcskínáló és salátabár A salátabár és gyümölcskínáló szolgáltatás kialakítása a szokásokat formálja, melynek célcsoportja mind a tanulók, mind az intézmény tanítói, tanárai. A projektmegvalósítás során 40 alkalommal hétfői napokon minden érintett választhat a felkínált idényjellegű zöldségek és gyümölcsök közül, melyeket külső szolgáltató fog beszerezni, szállítani, tisztítani, porciózni vagy darabolni a rendelkezésre álló forrásoknak és az igényeknek meg

A szülői szervezet február 5-i tájékoztatását követően február 16-án részletesen tájékoztatjuk a gyerekeket és a szülőket is. Elöljáróban azonban álljon itt egy rövid felsorolás arról, milyen tevékenységek valósulnak meg a lebonyolítás egyéves időszaka alatt.

Egy táplálkozási szokásokat felmérő kérdőív kitöltsével indul a program. Erre azért van szükség, hogy kiderüljenek az esetleges problémák, melyeket a beazonosítás után szakemberek segítségével javíthatunk, szűntethetünk meg. A kerdőívet a program végén is ki kell majd tölteni, hogy lássuk az eredményeket.

10 szemléletformáló előadás, iskolai foglalkozás kerül megvalósításra a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő és népszerüsítő programok, például ételkóstolók, ékezési tanácsadások, játékok, versenyek mellett.

40 héten át gyümölcskínálót működtetünk, így a tanulók az iskola-alma mellett további friss és finom, vitamindús gyümölcsöket kóstolhatnak, kedvelhetnek meg.

Négy alkalommal főzőversenyen mérhetik össze ételkészítő tudásukat tanulóink.

Két az egészséges táplálkozást népszerüsítő nagyrendezvényt tartunk, melyeken fellépők, helyi híres emberek is részt vesznek. Az ételkóstolóval egybekötöt "Egészségnapokon" sok más kiegészítő program mellett xbox és PS, illetve népi játszóudvar is szórakoztatja a részvevőket.

További négy alkalommal tájékoztató napokat szervezünk, melyeken további egészséges ételekkel ismerkedhetnek a résztvevők.

Egy éven át két fő dietetikus szakember heti rendszerességgel látja el tanácsokkal a tanulókat és családjaikat, illetve az iskola dolgozóit.

Az iskola ebédlőjénekteljes bútorzatát lecseréljük. Új asztalok, új székek kerülnek beszerzésre.

Kialakítunk egy tankonyhát, amely amellett, hogy a főzés tudományát is elsajátíthatják ott a tanulók, alkalmas lesz az osztályok közös étkezéseinek, gasztro-programjainak lebonyolítására is.

Egy tankertet is kialakítunk, ahol elsősorban fűszernövényeket termesztenek tanulóink a tankert vezetőnek útmutatása alapján.

És még nics vége! 3 ivókutat helyezünk el az iskolában, népszerűsítve a tanulók naközbeni vízfogyasztását!

Ugye fantasztikus! Nem csoda hát, hogy mind nagyon várjuk már a kezdést! Kérek minden érdeklődőt, rendszeresen keresse fel honlapunkat a pályázathoz kapcsolódó friss hírekért!