4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. | Telefon: 06-42-512-814 | e-mail: vecseytagiskola@gmail.com

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola VÉCSEY KÁROLY TAGINTÉZMÉNYE

Kattintson ide, ha be szeretne lépni az iskola KRÉTA rendszerébe!

Kattintson ide, ha segítségre van szüksége a belépéshez KRÉTA rendszerbe!

Kattintson ide, ha a beiskolázási programjainkra, tudnivalókra kíváncsi!

Támogassa alapítványunkat! Vécsey Károly Alapítvány: 11744003-20130082-00000000

Nyilatkozzon az adó 1%-áról!

Kedvezményezett neve: Vécsey Károly Alapítvány. Adószám: 18797703-1-15.

 ÉTKEZÉS LEMONDÁS: 06-30-176-62-66 (Fábián Attiláné)

Kedves Tanulóink, Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter újabb rendeletet adott ki, melyben kiegészíti/módosítja a járványügyi intézkedési tervet. Ennek okán módosul/kiegészül az intézkedési tervünk.

Az alábbiakban CSAK a módosuló részeket emelem ki, majd mellékelem a letölthető jarvanyugyi_intezkedesi_terv_vecsey_V3.0 verziószámú Vírusvédelmi intézkedési tervet.

Kérem, olvassák el figyelmesen!

Időbeli hatály: Az intézkedési terv ezen (V3.0) verziója 2020.október 1-én kerül bevezetésre, és a járványügyi készenlét visszavonásáig marad érvényben.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

2.1 Be- és kilépés az intézménybe

A tanulók két bejáraton léphetnek be az iskola területére. Az alsó tagozatos gyermekek a főbejáraton, a felső tagozatos tanulók a tornaterem melletti elektromos kapun, majd az ebédlő mellett elhaladva az udvari bejáraton. Mindkét helyen két-két mérési ponton ellenőrizzük valamennyi belépő személy testhőmérsékletét. Az udvarra belépő felsős tanulók kötelesek a legrövidebb időn belül az épületbe is belépni.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott csak akkor jöhet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

A mérési pontokat a főbejáratnál (2 db) és az udvari bejáratnál (2 db) alakítjuk ki annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás.

4. ÉTKEZTETÉS

Az iskolai Büfé jelenleg nem üzemel.

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN

Az iskola munkarend átalakítás esetére az OH módszertani ajánlásait figyelembe véve kidolgozza saját protokollját.

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.

Amennyiben intézményünkben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet tájékoztatjuk.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

Intézményünk hiteles forrásokból tájékozódik. Az oktatással kapcsolatos híreket www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületein követjük, és erre felhívjuk tanulóink és szüleik figyelmét is.

Letölthető dokumentum itt.